hans.andreasson

Oracle Java

Blog Post created by hans.andreasson Employee on Oct 15, 2018

Licensreglerna kring java ändras. Att få veta hur det ser ut i er miljö är enkelt: rätt filter och rapporten är klar. Det som gör detta möjligt är Snow´s programvaruigenkänning på Java och 6 miljarder andra executables (SRS / DIS) för knappt 100 000 tillverkare.

 

Kontakta din snowkontakt eller sales@snowsoftware.com om du behöver hjälp eller har frågor.Oracle Sun Java fitler report

Outcomes