AnsweredAssumed Answered

Öppna msg-fil under avtal

Question asked by sofie.berggren on Apr 18, 2019
Latest reply on Apr 24, 2019 by martin.christersson2

Jag får frågan i vilket program jag vill öppna en fil av typen: application/octet stream. Filen sparades som ett mejl under avtalsfliken/dokument och går inte att öppna med Outlook. Skumt. Jag använder Firefox som webbläsare. Testade nu i IE och där öppnades filen i Outlook. Kan ni fixa så att det funkar i Firefox också..?

Outcomes