AnsweredAssumed Answered

Arkivering af computere i SNOW fejler - årsag?

Question asked by cphuni on Oct 23, 2018

Jeg har fremsøgt nogle gamle computere i SNOW og ønsker at arkivere dem.

Normalt er det blot at udvælge og klikke arkiver. Men det fejler med beskeden om at det ikke lykkedes.

 

Hvad kan fejlen være og hvordan løser jeg det?

 

På forhånd tak :-)

Outcomes